Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2006

Falling Asleep

I lay you down
on a bed of dreams
cover you softly
with moonbeams
make you fall asleep
with velvet fingers
close your eyes, your mouth
with butterfly kisses
lips like satin
at dawn the moon
trades with the sun
to awaken you
by frieda groffy
Το Μπισκοτάκι

Δεν υπάρχουν σχόλια: