Σάββατο, Ιουλίου 15, 2006

Τι γνωρίζει ο κόσμος για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια; (μέρος 1ο)

Έχοντας ως δεδομένο την ολοένα αυξανόμενη παρουσία ομόφυλων ζευγαριών στην μεγάλη οθόνη αλλά και τις αναφορές στον Τύπο διαπιστώνουμε ότι από την μια αυτό αποτελεί ένα θετικό γεγονός από την άλλη όμως προκαλεί παρανοήσεις για τον τρόπο ζωής των ομόφυλων ζευγαριών και για τα δεδομένα που ισχύουν στις σχέσεις τους . Άραγε τι γνωρίζει ο κόσμος για τα ομόφυλα ζευγάρια;

Αφορμή για όλα αυτά αποτέλεσε η έρευνα που κάναμε και βρήκαμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Lawrence A. Kurdek με τον τίτλο What Do We Know About Gay and Lesbian Couples? που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Current Directions in Psychological Science τον Οκτώβριο του 2005. Επιλεκτικά μεταφράσαμε κάποια κομμάτια και σας τα παραθέτουμε.

Περίληψη: Είναι μια έρευνα που έγινε σε ομόφυλα ζευγάρια σε σχέση με θέματα που αφορούν τις δουλείες στο σπίτι, τις διαφωνίες, την ικανοποίηση, την αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη, την σταθερότητα καθώς και τους παράγοντες που προβλέπουν την ποιότητα της σχέσης. Στο σύνολο της η έρευνα υποδεικνύει ότι τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια τείνουν να είναι πιο όμοια παρά διαφορετικά από τα ετερόφυλα.

Δουλειές στο σπίτι: η αντίληψη που επικρατεί για τα ευτυχισμένα ζευγάρια είναι ότι ο κάθε σύντροφος συνεισφέρει στη δημιουργία θετικού κλίματος στο ζευγάρι. Όταν ένα ζευγάρι συζεί, ο βαθμός στον οποίο εξαρτάται το ένα από το άλλο αυξάνεται και το ερώτημα ‘ποιος κάνει τι’ έρχεται στην επιφάνεια. Για πολλά ετερόφυλα ζευγάρια το ‘βιολογικό σεξ’ αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για τους ρόλους που αναλαμβάνουν οι σύντροφοι. Έχοντας αυτήν την δήλωση υπόψιν ο διαχωρισμός της οικιακής δουλειάς σε ομόφυλα ζευγάρια προσφέρει ένα ερέθισμα έρευνας για το πως οι ρόλοι διαχωρίζονται ανεξάρτητα από το ‘βιολογικό σεξ’. Από αυτό συνάγονται τρία συμπεράσματα. 1ο: τα ομόφυλα ζευγάρια δεν αποδίδουν ρόλους όπου ο ένας θα είναι ο ‘άντρας’ και ο άλλος ‘γυναίκα’. 2ο: αν και ο διαχωρισμός δεν είναι τελείως ισότιμος είναι πιο πιθανόν να διαπραγματευτούν μια δίκαιη κατανομή που θα συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του κάθε ενός και 3ο: όσο εδραιώνεται η σχέση τόσο οι σύντροφοι είναι πιθανόν να ειδικευτούν στις δουλείες του σπιτιού.

Διαφωνίες: Στα ετερόφυλα ζευγάρια οι διαφωνίες προκύπτουν από την διαφορετική οπτική που βλέπει τα πράγματα ο άντρας και η γυναίκα. Αν αυτή η δήλωση έχει κάποια βάση τότε κάποιος θα περιμένει ότι το τα ομόφυλα ζευγάρια διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους καλύτερα γιατί αντιλαμβάνονται τον κόσμο από την ίδια οπτική.

Σε μια έρευνα, όπου βιντεοσκοπήθηκαν ετερόφυλα και ομοφυλόφιλα ζευγάρια την στιγμή που συζητούσαν προβλήματα της σχέσης τους, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: σε σχέση με τα ετερόφυλα ζευγάρια οι ομοφυλόφιλοι ξεκινούν τις συζητήσεις τους με πιο θετικό πνεύμα και διατηρούν αυτήν την στάση καθόλη τη διάρκεια της συζήτησης. Άλλα στοιχεία δεικνύουν ότι τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια λύνουν τις διαφορές του πιο εποικοδομητικά και είναι λιγότερο πιθανό ο ένας σύντροφος να απαιτεί και άλλος να υποχωρεί. Ο λόγος είναι ότι τα ομόφυλα ζευγάρια εκτιμούν την ισότητα και έχουν λιγότερες διαφορές status μεταξύ τους.

Κάτι που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι οι λόγοι διαφωνίας σε ετερόφυλα και ομοφυλόφιλα ζευγάρια είναι οι ίδιοι: οικονομικά, στοργή, σεξ, έντονη κριτική, τρόπος οδήγησης και δουλείες του σπιτιού.

(συνεχίζεται)

Δεν υπάρχουν σχόλια: