Τετάρτη, Μαΐου 23, 2012

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γυναικών στην Ελληνική αγορά εργασίας

Διαβάστε το άρθρο του Nick Drydakis για τη γυναικεία απασχόληση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό στην Ελλάδα


Drydakis, N 2011, 'Women's Sexual Orientation and Labor Market Outcomes in Greece', Feminist Economics, 17, 1, pp. 89-117.

Το άρθρο μπορείτε να το κατεβάσετε full text από το ILGA Europe

Δεν υπάρχουν σχόλια: