Παρασκευή, Δεκεμβρίου 08, 2006

ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ Θηλυκότητα, ανδροπρέπεια και άλλες βεβαιότητες

Λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες για το πρόγραμμα της έκθεσης:

ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ Θηλυκότητα, ανδροπρέπεια και άλλες βεβαιότητες

Μία έκθεση για τα στερεότυπα των έμφυλων ταυτοτήτων και την ανατροπή τους στη σύγχρονη ελληνική τέχνη.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου
Κυριάκος Κατζουράκης – Ιωάννα Λαλιώτου
Προβολή της ταινίας «Ο Δρόμος προς τη Δύση».
Συζήτηση για την τέχνη και τη μετανάστευση

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου
Σώτη Τριανταφύλλου - Έφη Χαλυβοπούλου
Παρουσίαση βιβλίου: «Ιστορίες του σώματος»

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου
Κώστας Γιαννακόπουλος – Δέσποινα Μεϊμάρογλου
Παρουσίαση του έργου Fairyland - έμφυλες ταυτότητες στην τέχνη

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου
Διαθεματική συνάντηση:
Εικόνες του έμφυλου σώματος στην τέχνη,
την ιστορία και τον κινηματογράφο

Επιμέλεια έκθεσης, παράλληλων εκδηλώσεων: Συραγώ Τσιάρα
Πληροφορίες: 2310 589140-3 • Ώρες λειτουργίας: 11.00 - 19.00
www.greekstatemuseum.com
• e-mail: info@greekstatemuseum.

K Ρ Α Τ Ι Κ Ο Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η Σ Τ Ε Χ Ν Η Σ
0 6 / 1 2 / 2 0 0 6 - 0 4 / 0 2 / 2 0 0 7 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Κ Ο Λ Ο Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η 2 1 Μ Ο Ν Η Λ Α Ζ Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν


Στην ισοτσελίδα www.greekstatemuseum.com θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση.

Το Μπισκοτάκι

Δεν υπάρχουν σχόλια: