Τετάρτη, Ιουνίου 28, 2006

Καλημερούδια ψυχή μου..


Σου αφιερώνω το ακόλουθο...

Many have loved you with lips and fingers
And lain with you till the moon went out;
Many have brought you lover's gifts!
And some have left their dreams on your doorstep.

But I who am youth among your lovers
Come like an acolyte to worship,
My thirsting blood restrained by reverence,
My heart a wordless prayer.


Elsa Gidlow

Δεν υπάρχουν σχόλια: